CONDITII GENERALE DE TRANSPORT

Nota: Pe traseele unde se traverseaza cu ferryboat taxa de traversare se va achita separat de pretul biletului.

1. Condiții Generale de Transport

1.1 Pasagerul este obligat să respecte prevederile țărilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare / ieșire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale. Transportatorul nu își asumă răspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa documentelor
1.2 Pasagerul are obligatia de a respecta Condițiile Generale de Transport și prevederile Legii Transporturilor din România și a celorlalte state unde calatoreste.
1.3 Pentru pasagerul care nu respecta prevederile mai sus mentionate, transportatorul si agentiile partenere nu isi asuma nici o responsabilitate.
1.4 Dacă unul sau mai mulți pasageri sunt reținuți și debarcați în frontieră pentru motive determinate de formalitățile de trecere a frontierei, bagaje ilicite sau ilegale, și timpul de rezolvare al problemelor depășește 35 minute, autovehiculul își va continua călătoria dupa consumarea celor 35 minute.

2. Definiții

2.1 Data plecării este considerată data la care se începe călătoria din Romania și care este înscrisă pe voucherul de călătorie.
2.2 Voucherele de călătorie returnate reprezintă acele vouchere pentru care se returnează clientului contravaloarea în condițiile din
„Regulamentul privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de călătorie”, în cazul în care clientul renunță la călătorie parțial sau integral.
2.3 Prevederile legale referitoare la contractele de transport definesc cazurile în care transportatorul este eliberat de orice răspundere.

3. Vouchere / Valabilitate / Rezervări

3.1 Voucherul de călătorie este nominal, si nu poate fi transmisibil
3.2 Valabilitatea voucherului începe de la ora și ziua plecării înscrisă pe acesta și se termină la ora și data sosirii specificată pe voucher.
3.3 Renunțarea la călătorie și returnarea voucherului nu poate fi făcută decat de către agenția care a emis voucherul, cu respectarea regulamentului aplicabil în astfel de cazuri.
3.4 Orice modificare a orei sau datei de călătorie trebuie anunțată și operată pe voucher, plătindu-se taxele aferente, conform „Regulamentului privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de călătorie”.
3.5 Nu se pot rezerva si locuri preferentiale in momentul cumpararii vaucherului, acestea fiind aleatoriu ocupate.
3.6 Locul in autovehicul este garantat in momentul achizitionarii vaucherului.
3.7 Achizitionarea de vouchere cu dată fixă de întoarcere nu se poate modifica.
3.8 În cazul reprogramării datei călătoriei, aceasta se va face doar în limita locurilor disponibile pentru data solicitată.
3.9 Modificarile pe vaucherele de calatorie se face doar de catre personalul autorizat MyBus.

4. Pierderea voucherului / Anularea / Reprogramare/ Despăgubiri

4.1 În cazul pierderii, distrugerii sau furtului voucherului de călătorie, este recomandabil ca pasagerul să anunțe agenția emitentă, iar în momentul îmbarcării să prezinte un document de identitate din care să rezulte datele de identificare menționate în voucher.
4.3 Valoarea penalizărilor în cazul anulării sau reprogramării călătoriei, sunt prevăzute în Regulamentul privind Anularea și Reprogramarea voucherelor de călătorie.
4.4 În nici un caz sau situație invocată, pasagerului nu i se poate restitui mai mult de 100 % din valoarea voucherului de călătorie.
4.5 Prețul voucherului este conform tarifelor în vigoare din ziua emiterii.
4.6 Pasagerul trebuie să verifice dacă voucherul are înscrise corect datele sale de identificare, precum și orarul și data călătoriei.
4.7 MyBus nu se face vinovată de datele eronate introduse în cazul emiterii de vouchere de călătorie.
4.9 Cererile de returnare, cererile de despăgubire și/sau reclamațiile privind efectuarea călătoriei se vor depune în scris la sediul MyBus sau la agențiile partenere de unde a fost cumparat biletul într-un interval de maxim o lună de la data plecării trecută pe voucherul de călătorie.

5. Bagaje

5.1.MyBus nu își asumă nici o responsabilitate pentru transportul bagajelor de mână. Aceasta revine în întregime pasagerului, în afara cazului în care deteriorarea este din vina transportatorului și poate fi dovedită de pasager.
5.2 MyBus nu este responsabilă în cazul pierderii sau deteriorării de bunuri și obiecte de valoare cum ar fi (bani, bijuterii, obiecte de artă, camerele foto, video, computere, etc), aflate în bagajul de mână al pasagerilor.
5.3 Responsabilitatea pentru furtul, pierderea sau deterioarea bagajelor transportate în cala de bagaje, altele decat bagajele de mână, revine MyBus sau companiei autorizate de către aceasta să efectueze transportul, numai în cazul în care acestea se produc din neglijența intenționată a echipajului autovehiculului, care va trebui dovedită de reclamant .
5.4 Pasagerul are obligația să depună orice reclamație referitoare la pierderea / furtul sau deteriorarea bagajelor, imediat după sosire. Orice reclamație ulterioară nu va mai fi luată în considerare.
5.5 Este recomandabil ca pasagerul să dețină o asigurare de bagaje.
5.6 În costul voucherului este inclus transportul unui bagaj de cală care nu trebuie sa depășească 30 kg. Transportul bagajelor care depășesc cantitatea maximă admisă se taxează conform Regulamentului privind taxarea bagajelor și nu este garantat decât în limita spațiului disponibil din autovehicul.
5.8 Nu este permis transportul cu animale de companie animalelor
5.9 Este strict interzis, transportul în bagaje de: droguri, substanțe explozive sau toxice, arme, muniție, tuburi de oxigen sau gaz, butelii sau orice alte substanțe caustice periculoase, a operelor de artă de patrimoniu fără autorizațiile necesare, precum și alte obiecte și substanțe prin care se încalcă legile în vigoare pe teritoriul României.
5.10 Toate bagajele, inclusiv bagajele de mână trebuie să fie etichetate astfel încat să se vadă clar apartinatorul bagajului

6. Întârzieri / Anulări / Modificări

6.1 MyBus nu își asumă nici o responsabilitate pentru întârzierile curselor și/sau pentru pierderile suferite de către călător, ca urmare a acestor întârzieri. Orele de sosire depind de nivelul de trafic și de ambuteiaje, de timpul de control al autorităților abilitate și de condițiile meteorologice.
6.2. MyBus nu isi asuma responsabilitatea in cazul anularii curselor datorate amenințării sau existenței unui război, conflict armat, atac terorist, blocadă, grevă, condiții meteorologice nefavorabile, mișcări sociale, probleme tehnice ale autovehiculului sau alte circumstanțe ce ar putea fi un impediment pentru efectuarea călătoriei.
6.3 Transportatorul își rezervă dreptul de a modifica tarifele sau orarele de circulație cu anunțarea prealabilă a pasagerilor.

7. Responsabilitatea pasagerului

7.1 Pasagerul care cumpără un voucher de călătorie este responsabil față de MyBus de orice pagubă produsă.
7.2. Copiii sub 14 ani trebuie să călătorească însoțiți de un adult.
7.3. Copii sunt acceptați la bordul autovehiculelor numai supravegheați de către adulți sau în cazul în care dețin un act notarial care dovedește acceptul părintelui sau tutorelui pentru efectuarea călătoriei.

8. Obligațiile pasagerului

8.1.Utilizarea unui walkman sau a unui CD player este permisă numai în condițiile în care volumul sunetului nu deranjează ceilalți pasageri.
8.2. Este intrezis pasagerilor: deteriorarea sau murdărirea autovehiculului, folosirea băuturilor alcoolice, obstrucționarea în orice fel a conducătorului auto sau a celorlalte persoane din echipaj în îndeplinirea în bune condiții a atribuțiilor specifice, cauzarea de neplăceri sau disconfort călătorilor din autovehicul sau altor participanți la trafic. În cazul în care comportamentul pasagerilor nu este conform acestei prevederi, MyBus sau compania autorizată să efectueze transportul, poate interzice pasagerului efectuarea sau continuarea călătoriei, fără ca acesta să aibă dreptul la o despăgubire sau rambursare ulterioară a contravalorii voucherului achitat.
8.3 Transportatorul are dreptul de a refuza transportul sau de a-l întrerupe fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului voucherului, în cazul în care pasagerul nu respectă condițiile contractului de transport, încalcă legile pe teritoriul României, în cazul în care este într-o stare care indică o boală contagioasă, are un comportament necivilizat în autovehicul sau față de ceilalți călători și pune în pericol siguranța celorlalți călători tulburând astfel călătoria.
8.4 Este interzis fumatul în autovehiculele MyBus.
MyBus este autorizată să ceară pasagerilor care încalcă această regulă sau sfidează cererea de a nu fuma, să coboare imediat din autovehicul fără dreptul la o despăgubire sau rambursare a prețului voucherului.
8.5 În timpul traversării cu ferry-boat-ul este interzis accesul călătorilor în autovehicul. Este responsabilitatea călătorului să ia cu el toate bagajele de care are nevoie, la coborârea din autovehicul.
8.6 Este responsabilitatea pasagerului să se asigure că deține toate documentele de călătorie necesare intrării, tranzitării sau staționării pe teritoriul unei țări străine cum ar fi pașaport, vize, adeverință medicală. Dacă pe parcursul călătoriei, pasagerului i se refuză dreptul de a intra sau a tranzita o țara pentru că nu este în posesia documentelor corecte de călătorie, toate consecințele, inclusiv toate daunele suferite de MyBus, cad în responsabilitatea și vor fi suportate de către pasager, fără ca aceasta să poată beneficia de vreo returnare integrală sau parțială a contravalorii voucherului de călătorie.
8.7 Pasagerii sunt obligați să se prezinte la punctul de îmbarcare cu 30 de minute înainte de ora plecării, cu excepția cazurilor în care se menționează altfel în pliantul liniei respective. Înregistrarea pasagerilor se încheie cu 5 minute înainte de ora plecării. Pasagerii care se prezintă la autovehicul cu mai puțin de 5 minute înainte de ora plecării riscă să își piardă rezervarea pentru locul din autovehicul, fără a beneficia de returnarea integrală sau parțială a tarifului de călătorie. Orice întârziere, atrage responsabilitatea unilaterală a pasagerului întârziat.
8.8 Pe tot parcursul călătoriei călătorul trebuie să respecte condițiile și regulile de siguranță la bordul autovehiculului, reguli ce sunt afișate sau i se vor înmâna călătorului de către echipajul MyBus.
8.9 Sesizările / reclamațiile privind îndeplinirea de către MyBus a contractului de transport cu pasagerul, trebuie depuse în scris în cel mai scurt timp, dar în cel mult o lună de la data călătoriei.
8.10 Dacă, pentru indiferent ce motiv, MyBus nu poate îndeplini sau nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, va găsi soluția cea mai bună de remediere a situației sau o alternativă pentru transport, în măsura în care acest lucru este posibil și la costuri rezonabile.
8.11 MyBus isi rezerva dreptul de a verifica, fotocopia sau inregistra in orice alt fel documentele de calatorie ale pasagerilor. In cazul in care pasagerii nu detin documente de calatorie solicitate de autoritatile din Romania sau tara de destinatie, caz in care poate fi pasibila de amenzi, MyBus isi rezerva dreptul de a recupera de la pasager suma aferenta amenzii.
8.12 La achizitionarea voucherului, clientul este cel care trebuie sa puna la dispozitia agentului informatii legate de varsta, statut social, etc inainte de completarea voucherului de calatorie, pentru a beneficia de eventuale reduceri la tariful de calatorie. Orice pretentii ulterioare achitarii voucherului de calatorie nu vor fi luate in considerare.
8.13 Pentru a beneficia de facilitati la transport sau de oferte in cadrul programelor de fidelizare, clientii trebuie sa posede documnetele necesare/solicitate.
8.14 Pasagerii declara ca au luat cunostinta de cele prevazute la punctul 7 din prezentele conditii.
8.15 Pasagerii au obligatia ca in momentul imbarcarii sa prezinte insotitorului de grup actele de identitate, pentru a evita eventualele probleme la trecerea frontierelor.

9. Asigurari

9.1 Transportatorul asigura pasagerii pentru toate vatamarile corporale rezultate din deplasarea vehiculului si din prezenta lor in vehicul. Asigurarea nu acopera vatamarile corporale generate din vina pasagerului sau a bagajelor transportate.

Regulament privind Anularea si Reprogramarea voucherelor de calatorie

CAP.I ANULAREA

1. Pentru a anula un voucher de călătorie se trimite un email către office@mybus.ro în care se menționează numele și prenumele călătorului, numărul de telefon, data și ora plecării în cursă, iar în cazul biletelor online contul unde se dorește returnarea contravalorii.
2. Voucherul de călătorie poate fi anulat cu minimum 15 zile lucratoare inainte de data plecarii cu acordul in prealabil al MyBus, fara penalizari.
3. Pentru solicitariile făcute cu mai puțin de 15 zile lucratoare înainte de călătorie, se percepe o taxa de penalizare de 100% din valoarea biletului.
4. In cazul voucherelor de calatorie dus/intors nu pot fi anulate segmente (dus sau intors) ci numai intreaga calatorie. Data plecarii este data plecarii segmentului dus.

CAP.II REPROGRAMAREA

1. Reprogramarea reprezintă modificarea datei de călătorie pentru voucherul cumpărat.
2. Reprogramarea se poate face GRATUIT începând cu ziua emiterii și până cu cel mult 5 zile înainte de data și ora plecării.
3. Reprogramările solicitate cu mai puțin de 5 zile lucratoare înainte de călătorie se fac achitând o taxa de penalizare egală cu 100% din valoarea voucherului.
4. Reprogramările nu pot fi făcute cu mai puțin de 5 zile înainte de ora călătoriei.
5. Reprogramarea se va face prin RESTITUIREA biletului vechi și emiterea unui nou bilet cu noua dată de călătorie. Restituirea vechiului bilet și emiterea celui nou se va face și în sistemul de rezervări de către agentiile emitente.
6. Reprogramarea nu este posibilă în cazul biletelor online. În acest caz se anulează biletul valid conform procedurii din Cap.I, urmând apoi eliberarea altui bilet online cu data si ora călătoriei actualizate.

Turistul are obligatia sa se prezinte la imbarcare cu 30 minute inainte de plecarea in calatorie. Pasagerul este obligat să respecte prevederile țărilor tranzitate, referitoare la documentele de intrare / ieșire, prevederile vamale, financiar administrative, referitoare la persoana sau la bagajele sale. Transportatorul nu își asumă răspunderea pentru cheltuieli suplimentare determinate de lipsa documentelor. Voucherul de călătorie este nominal, si nu poate fi transmisibil. Valabilitatea voucherului începe de la ora și ziua plecării înscrisă pe acesta și se termină la ora și data sosirii specificată pe voucher. voucherul se poate anula cu minim 15 zile inainte de plecare.. Reprogramarile se pot efectua in limita locurilor disponibile. Mai multe detalii privind conditile de transport, anulari, reprogramari le gasiti integral pe site-ul www.mybus.ro .

==========

Declaratie privind protectia datelor personale si acord privind utilizarea datelor

Societatea Best Travel Service cu sediul în Bucuresti, str. Ion Maiorescu nr. 8E (denumita în cele ce urmeaza ”MyBus” sau ”Noi”) opereaza portalul de internet al Best Travel Service cât si portalul de rezervare integrat în acesta (denumite împreuna în cele ce urmeaza ”site”). Protectia datelor dumneavoastra personale este foarte importanta pentru noi. De aceea, protectia datelor personale reprezinta o prioritate pentru societatea Best Travel Service si respectam strict prevederile Legii privind protectia datelor si a Legii privind telecomunicatiile atunci când prelevam, prelucram si utilizam datele personale.

Prin acceptarea declaratiei de mai jos privind protectia datelor personale, sunteti de acord ca Best Travel Service sa colecteze, prelucreze si utilizeze datele personale cu respectarea prevederilor legilor privind protectia datelor si a prevederilor de mai jos. Puteti revoca acordul dat la orice moment, revocarea dumneavoastra producând efecte pentru viitor.

Colectarea, prelucrarea si utilizarea datelor personale

Datele personale sunt toate datele care se refera la o anumita persoana. Date personale sunt de exemplu numele dvs., numarul dvs. de telefon sau adresa dvs. postala si de e-mail.

În general este posibil sa utilizati site-ul nostru fara indicarea datelor personale.

Pentru derularea procesului de comanda a biletelor si pentru prestarea serviciilor de transport colectam, salvam si prelucram numele si prenumele dvs. de familie, adresa de mail si numarul de telefon mobil. Pentru efectuarea platii necesare, daca este cazul, este nevoie de urmatoarele date: Pentru plata unei calatorii rezervate cu un card de credit, PayU (in numele Best Travel Service) are nevoie de numele dumneavoastra complet, adresa dumneavoastra de e-mail, precum si de datele cardului dumneavoastra de debit/credit. Numarul cardului de debit/credit nu este salvat de Best Travel Service. În cazul unei plati prin Paypal nu sunt salvate date privind plata.

Datele necesare pentru derularea contractului si pentru efectuarea calatoriilor cu autobuzul vor fi transmise catre terti (de ex. prestatori de servicii în domeniul IT, transport, servicii clienti si derulare plati) doar în cadrul procedurii de înregistrare si pentru derularea serviciului de vânzare a biletelor. În situatii întemeiate (de ex. deteriorarea autobuzelor) ne rezervam dreptul de a transmite datele clientului catre partenerul de transport care efectueaza transportul. Datele transmise pot fi utilizate de prestatorii nostri de servicii exclusiv în scopul îndeplinirii sarcinii lor, iar utilizarea în alte scopuri este interzisa.

Best Travel Service nu transmite date personale catre terti în scopuri publicitare.

Prestator de servicii de plata

Site-ul nostru va ofera posibilitatea de a initia o rezervare. În acest sens, datele dvs. vor fi transmise, daca este cazul, catre prestatorul de servicii de plata indicat în cadrul procesului de rezervare. Plata poate fi efectuata numai prin intermediul posibilitatilor de plata online indicate în magazin.

Platile online sunt gestionate de catre partenerul nostru PayU, Cladirea Opera Center 2, Str. Dr. Nicolae Staicovici, nr. 2, etaj 6, Sector 5, Bucuresti, România. În vederea prevenirii si depistarii cazurilor de înselaciune, comunicam adresa dvs. IP catre partenerul nostru PayU. PayU salveaza adresa dvs. IP. Toate datele sunt transmise în forma criptata.

Metoda de plata Paypal este gestionata de PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A., etajul 5, 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg. Alte informatii privind protectia datelor Paypal pot fi gasite în declaratia privind protectia datelor a Paypal.

Newsletter

Odata cu abonarea dumneavoastra la newsletter, adresa dumneavoastra de e-mail este utilizata pentru comunicarea cu dumneavoastra, de exemplu pentru a va comunica informatii privind contul de utilizator, informatii privind biletele si rutele dumneavoastra de calatorie sau pentru a va transmite profiluri de calatorie. Veti primi aceste informatii pâna la momentul renuntarii la abonare. De asemenea vom utiliza adresa dumneavoastra de e-mail în scopuri proprii de publicitate. Va puteti dezabona în orice moment.

Daca primim adresa dumneavoastra de e-mail în contextul unei rezervari sau a unei calatorii si daca nu v-ati exprimat refuzul în acest sens, ne rezervam dreptul de a va transmite prin e-mail în mod regulat oferte privind produsele din sortimentul nostru similare cu cele deja achizitionate de dumneavoastra. Puteti sa refuzati acest mod de utilizare a adresei dumneavoastra de e-mail transmitând un mesaj la office@mybus.ro sau accesând linkul de dezabonare inclus în e-mailul publicitar, fara ca din acesta sa rezulte alte cheltuieli decât cheltuielile de comunicare conform tarifelor de baza.

Securitatea datelor

Protejam sfera privata a utilizatorilor site-ului nostru si a sistemelor conectate prin mijloace tehnice si organizatorice. În vederea asigurarii transmiterii sigure a datelor personale, utilizam protocolul de criptare SSL 3.0 (ca procedeu de criptare de baza este utilizat RSA-2048 pentru Public Key Infrastructure). Acest procedeu este utilizat cu succes în întregul web. Toate datele personale (nume, adresa, date de plata etc.) vor fi criptate astfel si transferate în siguranta prin intermediul internetului. Puteti identifica faptul ca va aflati într-un domeniu securizat în baza unui simbol (lacat închis) în bara de jos a ferestrei browser-ului dumneavoastra.

Cookie-uri

Best Travel Services SRL utilizeaza pe site-ul sau asa-numite cookie-uri. Cookie-urile (biscuiti) sunt mici fisiere care sunt salvate pe suportul dumneavoastra de date, care salveaza anumite setari si date pentru schimbul de informatii cu sistemul nostru prin intermediul browser-ului dumneavoastra. Unele dintre cookie-urile utilizate de noi sunt sterse din nou la închiderea sedintei de browser, adica dupa ce închideti browser-ul dumneavoastra (asa numitele Session-Cookies). Alte cookie-uri ramân pe dispozitivul dumneavoastra si ne permit noua sa recunoastm browser-ul dumneavoastra la urmatoarea dumneavoastra vizita (cookie-uri persistente). Aceasta salvare ne permite sa adaptam site-ul nevoilor dumneavoastra si va faciliteaza utilizarea site-ului, deoarece anumite date pe care dumneavoastra le introduceti sunt salvate în asa fel încât sa nu trebuie sa repetasi în mod constat introducerea acestora. Browser-ul dumneavoastra va permite sa stabiliti anumite setari limitative privind utilizarea si stergerea cookie-urilor. Functia Ajutor a majoritatii browser-elor va explica modul în care puteti efectua aceste setari. Neacceptarea cookie-urilor poate afecta functia de service a ofertei noastre pe internet.

Dreptul la informare si de opozitie

În conformitate cu prevederile Legii privind protectia datelor aveti atât dreptul de a fi informat gratuit asupra datelor personale ale dumneavoastra care au fost salvate cât si dreptul corectarii, stergerii sau blocarii acestora. În acest sens, cât si pentru a obtine alte informatii sau pentru a exercita dreptul dumneavoastra de opozitie, va rugam sa va adresati: Societatea Best Travel Service, Bucuresti, str. Ion Maiorescu nr. 8E sau office@mybus.ro.

Retargeting

În vederea optimizarii ofertei noastre publicitare, cât si pentru recomandari de produse, utilizam tehnologia Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; „Google“) pentru crearea unor profiluri pseudonime privind comportamentul de navigare a vizitatorilor site-urilor de internet în scopuri de marketing. În acest scop pot fi utilizate cookie-uri care permit recunoasterea browser-ului de internet la o noua vizita. Comportamentul de navigare pe internet este analizat cu ajutorul unui algoritm, astfel încât ulterior sunt afisate recomandari de produse relevante pentru dumneavoastra sub forma unor bannere sau anunturi publicitare pe site-urile unor terti. Fara acordul expres, transmis pe cale separata, profilurile pseudonime nu se relationeaza cu datele personale ale purtatorului pseudonimului. Puteti sa va opuneti în orice moment crearii de profiluri pseudonime de utilizatori în scopuri publicitare relevante intereselor dumneavoastra, accesând site-ul //www.google.com/settings/ads.
Puteti obtine alte informatii privind publicitatea relevanta la
//www.google.com/policies/technologies/ads/.

Acest site utilizeaza Google Analytics, un serviciu de publicitate oferit de Google Inc. („Google“). Google Analytics utilizeaza asa-numite „cookie-uri“, fisiere text salvate pe calculatorul dumneavoastra care permit analizarea modului dumneavoastra de utilizare a site-ului. În plus, aceasta pagina de internet foloseste Google AMP Client ID API, pentru a corela prin Google Analytics activitasile utilizatorilor pe paginile AMP cu cele de pe paginile non-AMP. Google Trackingcodes a acestui site web utilizeaza funcsia „_anonymizeIp()“. Astfel adresele IP din statele membre ale Uniunii Europene sau din alte state ale Acordului privind Spatiul Economic European sunt prelucrate numai în forma scurta, pentru a putea exclude o relatie directa cu persoanele. Numai în cazuri exceptionale adresa IP completa este transmisa catre un server Google situat în SUA, unde este scurtata. Google va folosi aceste informatii în numele operatorului acestui site pentru a evalua modul în care dumneavoastra utilizati site-ul, pentru a întocmi rapoarte privind activitatile publicitare ale site-ului si pentru a presta pentru operatorul site-ului servicii conexe utilizarii site-ului si internetului. Google nu relationeaza adresa IP comunicata de catre browser-ul dumneavoastra în cadrul Google Analytics cu alte date ale Google. Puteti împiedica salvarea cookie-urilor printr-o setare corespunzatoare a softului dumneavoastra de navigare; va atragem însa atentia asupra faptului ca în aceasta situatie este posibil sa nu puteti utiliza în totalitate toate functiile acestui site. Descarcarea si instalarea plugin-ului disponibil pe linkul de mai jos va ofera posibilitatea de a împiedica colectarea datelor (inclusiv a adresei dumneavoastra IP) privind modul dumneavoastra de utilizare a site-ului si care au fost create de catre acest cookie cât si prelucrarea acestor date de catre Google: //tools.google.com/dlpage/gaoptoutshl=ro

Social Plugins

Facebook

Site-ul nostru utilizeaza asa numitele social plugins („plugins“) ale retelei de socializare Facebook, operata de Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Plugin-urile sunt marcate cu un logo Facebook sau cu mentiunea „Plugin retea de socializare Facebook, respectiv „Facebook Social Plugin“. Puteti gasi aici o evidenta a tuturor plugin-urilor Facebook si a aspectului acestora: //developers.facebook.com/docs/plugins.
Daca accesati o pagina a continutului nostru web, care contine un astfel de plugin, browser-ul dumneavoastra creeaza o legatura directa cu serverele Facebook. Facebook comunica direct catre browser-ul dumneavoastra continutul plugin-ului incorporat în pagina. Prin aceasta incorporare, Facebook obtine informatia ca browser-ul dumneavoastra a accesat pagina respectiva a site-ului nostru, chiar daca nu detineti un profil Facebook sau nu sunteti logat pe Facebook la acel moment. Aceasta informatie (inclusiv adresa dumneavoastra IP) este transmisa direct catre un server Facebook din SUA si este salvata acolo.
Daca sunteti conectat pe Facebook, atunci Facebook poate relationa direct vizita dumneavoastra pe site-ul nostru cu profilul dumneavoastra Facebook. Daca interactionati cu plugin-urile, cum ar fi de exemplu actionarea butonului ”Îmi place” sau daca lasati un comentariu, aceasta informatie va fi de asemenea redirectionata catre un server al Facebook si va fi salvata pe acesta. Informatiile vor fi de asemenea publicate pe profilul dumneavoastra Facebook si afisate prietenilor dumneavoastra de pe Facebook.
Facebook poate utiliza aceste informatii în scopuri publicitare, de cercetare de piata si pentru adaptarea continutului paginilor Facebook în functie de nevoile identificate. În acest sens Facebook întocmeste profiluri de utilizare, interese si relatii, de exemplu pentru a evalua utilizarea site-ului nostru în functie de reclamele afisate în cadrul Facebook, pentru a informa alti utilizatori Facebook despre activitatile dumneavoastra pe site-ul nostru si pentru a va presta alte servicii conexe utilizarii Facebook. Daca nu doriti ca Facebook sa relationeze datele colectate prin intermediul site-ului nostru de internet cu contul dumneavoastra de Facebook, trebuie sa va delogati de pe Facebook înainte de a accesa site-ul nostru.
Pentru a afla scopul si întinderea colectarii de date si modul de prelucrare si de utilizare a datelor de catre Facebook, precum si drepturile dumneavoastra si posibilitatile de setare în vederea protejarii sferei dumneavoastra private, va rugam sa consultati politica Facebook privind protectia datelor: //www.facebook.com/policy.php.
Daca nu doriti ca Facebook sa relationeze datele colectate prin intermediul site-ului nostru de internet cu contul dumneavoastra de Facebook, trebuie sa va delogati de pe Facebook înainte de a accesa site-ul nostru. Puteti bloca integral încarcarea plugin-urilor Facebook utilizând add-on-uri pentru browser-ul dumneavoastra, de exemplu cu ajutorul „Facebook Blocker“ (//www.comparitech.com/blog/vpn-privacy/stop-facebook-tracking/).